แท็ก "กล่องโยเกิร์ต"

อย่าทิ้งไปให้เสียดายของ! แชร์วิธีนำกล่องโยเกิร์ตมาใช้ตามแบบคนญี่ปุ่น

คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่นิยมรับประทานโยเกิร์ตเป็นประจำทุกวัน และพวกเเขามักซื้อโยเกิร์ตกล่องใหญ่เพื่อความประหยัดคุ้มค่า