แท็ก "ค่า PM2.5"

เชียงใหม่แซงกรุงเทพ ขึ้นอันดับ 12 เมืองมลพิษทางอากาศ ดอยสุเทพหายไปจากวิวเมือง

เชียงใหม่แซงกรุงเทพ ขึ้นอันดับ 12 ของโลกเมืองมลพิษทางอากาศ เช้านี้ดอยสุเทพเริ่มหายไปจากวิวตัวเมือง หลังถูกหมอกควันหนาแน่นสะสมตัวปกคลุมต่อเนื่อง