แท็ก "จังหวัดปทุมธานี"

ชวน ประกวดภาพถ่าย "ปทุมธานี เมืองแห่งสายน้ำและวัฒนธรรม ปี 2566"

ม.กรุงเทพฯ ร่วมสมาคมถ่ายภาพฯ สํานักงานวัฒนธรรม-การท่องเที่ยวและกีฬาปทุมธานี ชวนนิสิต นักศึกษา-บุคคลทั่วไป ร่วมประกวดภาพถ่าย ปทุมธานี เมืองแห่งสายน้ำและวัฒนธรรม ปี 66 ตั้งแต่ วันนี้-18 เม.ย.