แท็ก "ดวงเพชร พรมเทพ"

ซิโก้ ขอบคุณเจ้าของโรงเรียนฟุตบอลอังกฤษ ที่มอบทุนและดูแล "น้องดอม" อย่างดี

ขอบคุณจากใจ ซิโก้ โพสต์ซึ้งถึงเจ้าของโรงเรียนสอนฟุตบอลที่อังกฤษ ขอบคุณที่สนับสนุนทุนให้ "น้องดอม" และดูแลอย่างดีตั้งแต่วันที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล