แท็ก "ดอมหมูป่า"

ครอบครัว "น้องดอม" รับได้ แม้จะมาแค่อัฐิ ย่าเผยได้ยินเสียงหลานมาพูดข้างหู

ครอบครัวน้องดอม ยังทำใจไม่ได้ ขอมูลนิธิซิโก้ช่วยพาน้องกลับมาทำพิธีที่ไทย รับได้แม้จะมาแค่อัฐิ ด้านย่าเผย วันที่น้องเสีย ได้ยินเสียงหลานมาพูดข้างหู