แท็ก "นักลงทุนรุ่นใหม่"

ตลาดหลักทรัพย์แนะมีเงินน้อยก็ลงทุนหุ้นชั้นนำโลกได้!

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบโจทย์การลงทุนของผู้ลงทุนทุกกลุ่มในทุกมิติ