แท็ก "บูชาแม่ย่านาง"

คาถาบูชาแม่ย่านางรถ หลวงพ่อโอภาสี ท่องจำง่ายคุ้มภัยตลอดการเดินทาง

คาถาบูชาแม่ย่านางรถยนต์ ในการเดินทางไปไหนมาไหน หรือจะบูชาเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องเรือ เครื่องต่างๆ ก็สามารถทำได้