แท็ก "บ้านนาตะคุ"

ชาวบ้านนาตะคุ ใช้เวลาว่างทอเสื่อกก จากต้นไหลขายสร้างรายได้ให้ครอบครัว

ชาวบ้านนาตะคุ อ.ห้วยแถลง ใช้เวลาว่างจากการทำนา หันมาทอเสื่อจากต้นไหล หรือ ต้นกก ที่เป็นวัตถุดิบในพื้นที่ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อส่งขายสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว เดือนละ 7,000-9,000 บาท