แท็ก "บ้านล้านหลังเฟส 3"

ครม. เคาะบ้านล้านหลังเฟส 3 วงเงิน 20,000 ล้านบาท กู้สูงสุดคนละ 1.5 ล้านบาท

ที่ประชุม ครม. อนุมัติโครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 หนุนคนรายได้น้อยมีบ้าน วงเงิน 20,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยคงที่ 3% ในช่วง 5 ปีแรก วงเงินอนุมัติสูงสุดคนละไม่เกิน 1.5 ล้านบาท