แท็ก "บ้านส้อง"

ทฤษฎีขากิ้งกือ ยกระดับทุเรียนบ้านส้อง จ.สุราษฎร์ธานี

ด้วยภารกิจที่หนักอึ้งดั่งลำตัวกับความร่วมมือร่วมใจของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เสมือนขามากมายของกิ้งกือ เป็นนวัตกรรมทางความคิดที่โด่งดังทำให้เทศบาลตำบลบ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี