แท็ก "ศาลคดีเขมรแดง"

ศาลเขมรแดงพิพากษายืน คุกตลอดชีวิตอดีตผู้นำเขมรแดง “เขียว สัมพัน”

ศาลคดีเขมรแดง มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น จำคุกตลอดชีวิต นายเขียว สัมพัน อดีตผู้นำเขมรแดงคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ วัย 91 ปี ในคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ระหว่างปี 1975-1979