แท็ก "ศาสนสถาน"

กรมการศาสนาจัดอุดหนุนบูรณะ 34 ศาสนสถาน 14 จังหวัด

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรมการศาสนา (ศน.) ดำเนินงานตามนโยบาย “9 ดี 12 เดือน 12 เด่น นำธรรมะสู่ใจประชาชน” มุ่งขับเคลื่อนให้ศาสนสถานทุกศาสนาเป็นศูนย์กลางของประชาชน

ศาลมหาสารคามเปิดอบรมโครงการ ‘ชวนไปศาล’ เผยเเพร่ความรู้ผ่านผู้แทนศาสนา ทราบสิทธิคู่ความ

หัวหน้าศาลมหาสารคาม เปิดอบรมโครงการ 'ชวนไปศาล' เผยเเพร่ความรู้ผ่านผู้แทนศาสนา ทราบสิทธิคู่ความทุกฝ่าย เมื่อต้องมาศาล เมื่อวันที่ 12 มกราคม   ที่ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ศาลจังหวัดมหาสารคาม  นายอัครพัน...