แท็ก "สถาบันสุขภาพ"

ฉีดวัคซีนโควิดฟรี ได้ที่ไหน ในเดือนธันวาคม 2565

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดฟรี ไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนเข็ม 3 หรือฉีดวัคซีนเข็ม 4 ก็ยังคงทำได้ทั่วประเทศ บางจังหวัดเปิดรับ Walk In วิธีการจองวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด