แท็ก "อาย สงครามนางงาม"

ร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ฟอเร็กซ์ “อาย” แนะเหยื่อ ลงชื่อกับปปง.

“อาย สงครามนางงาม” นักแสดง สาว-นักธุรกิจ 1 ในผู้เสียหายแชร์ “ฟอเร็กซ์ 3 ดี” เดินทางไปยื่นเรื่องขอคุ้มครองสิทธิที่ ปปง. พร้อมสอบถามถึงมูลค่าทรัพย์สินที่ยึด-อายัดได้