แท็ก "เขาพนมรุ้ง"

ประเพณี "ขึ้นเขาพนมรุ้ง" มหัศจรรย์แห่งแสงพระอาทิตย์ ลอดผ่าน 15 ช่องประตู

ทำความรู้จัก ประเพณี "ขึ้นเขาพนมรุ้ง" มหัศจรรย์แห่งแสงที่เกิดจากภูมิปัญญาดั้งเดิม ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ลอดผ่าน 15 ช่องประตู ของปราสาทหินพนมรุ้ง

งดงาม "กวาง กมลชนก" แปลงโฉมเป็นพระนางภูปตินทรลักษมีเทวี นั่งเสลียงขึ้นเขาพนมรุ้ง

กวาง กมลชนก แปลงโฉมเป็นพระนางภูปตินทรลักษมีเทวี งามสง่าในชุดไทยขึ้นเสลียงขึ้นปราสาทเขาพนมรุ้ง