แท็ก "เมล็ดขนุน"

พรีไบโอติกส์จากเมล็ดขนุน เพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งทางการเกษตร

อีกหนึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน คือการรับประทานพรีไบโอติกส์ อาหารของแบคทีเรียโพรไบโอติกส์ ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกาย ทำหน้าที่ควบคุมสมดุลการทำงานของร่างกายมนุษย์