แท็ก "แก๊สธรรมชาติ"

“สุพัฒนพงษ์” แจงอภิปราย 152 ปมค่าไฟ-แก๊สธรรมชาติ ท้า ลองทำดูถ้าได้เป็นรัฐบาล

“สุพัฒนพงษ์” แจงอภิปรายทั่วไปมาตรา 152 ปมค่าไฟ-แก๊สธรรมชาติ ท้า ลองทำดูถ้าได้เป็นรัฐบาล มั่นใจ สร้างความเสียหายทั้งประเทศ