แท็ก "แซนด์บ็อกซ์"

พม.ชู ร.ร.ทำแซนด์บ็อกซ์พัฒนาทุนมนุษย์

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ