แท็ก "แพลนต์เบสด์"

คลายข้อสงสัย "Plant Based" คืออะไร คนกินเจกินได้หรือไม่?

Plant Based เป็นทางเลือกการกินอาหารรูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม เน้นกินผัก ธัญพืช และผลไม้ ลดการกินเนื้อสัตว์ และอาหารที่ผ่านการแปรรูปหลายขั้นตอน