แท็ก "แรกคลอด"

นวัตกรรมใหม่ "ผงแป้งพอกตัวลูกสุกรแรกคลอด" เพื่อลดการตายจากนักวิจัย ม.นเรศวร

ม.นเรศวรเปิดตัวนวัตกรรมฝีมือคนไทย "ผงแป้งพอกตัวลูกสุกรแรกคลอด" ช่วยลดการตายของลูกสุกร ส่วนผสมทำมาจากสมุนไพรที่หาง่ายในประเทศ สามารถย่อยสลายได้ง่าย ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตมาได้อีกทางหนึ่ง