แท็ก "ไข้เลือดออก อาการ"

ดึง อสม.ให้ความรู้ป้องกันไข้เลือดออกระบาด

นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยกรมควบคุมโรค เผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-1 ก.พ.2566 ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก