10 มีนาคม วันประสูติองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม หมอช้างแนะวิธีบูชาเจ้าแม่กวนอิม

วันที่ 10 มีนาคม 2566 วันคล้ายวันประสูติองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา แนะวิธีบูชาเจ้าแม่กวนอิมในวันสำคัญนี้

10 มีนาคม วันประสูติองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม หมอช้างแนะวิธีบูชาเจ้าแม่กวนอิม

วันที่ 10 มีนาคม 2566 วันคล้ายวันประสูติองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา แนะวิธีบูชาเจ้าแม่กวนอิมในวันสำคัญนี้ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา ดังนี้

วันที่ 10 มีนาคมเป็นวันคล้ายวันประสูติองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม
ขอบารมีพระโพธิสัตว์กวนอิมโปรดคุ้มครองทุกท่านให้มีความสุขความเจริญก้าวหน้า
มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง คิดสิ่งใดที่ดีที่ชอบให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการ

บทสวดบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิม เจ้าแม่กวนอิม

น้อมตั้งจิตถึงพระโพธิสัตว์ 
นำโมไต๋ซื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมไต๋ซื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมไต๋ซื่อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมฮุก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโค่ว กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก
ทั่งจี้โต โอมเกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียออฮวดโต
ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ซาผ่อออ
เทียงหล่อซิ้ง ตี่หล่อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิง
เจ็กเฉียก ไจเอียง ห่วยอุ่ยติ๊ง
นำโมม่อ ออปวกเยี่ย ปอหล่อบิ๊ก

 

อ่านเพิ่มเติม

คุณกำลังดู: 10 มีนาคม วันประสูติองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม หมอช้างแนะวิธีบูชาเจ้าแม่กวนอิม

หมวดหมู่: ดูดวง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด