11 แบบสวนน้ำตก และบ่อน้ำเพิ่มความรื่นรมย์

11 แบบสวนน้ำตก และบ่อน้ำเพิ่มความรื่นรมย์

คพ. จัดหน่วยรับเรื่องร้องเรียน ในกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน 31 มี.ค. นี้

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า ในปี 2557 มีการร้องเรียนปัญหามลพิษรวม 6,026 เรื่อง ที่ร้องเรียนมากที่สุดคือ ปัญหามลพิษทางอากาศ ได้แก่ กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง เขม่าควัน 2,475 เรื่อง รองลงมาคือปัญหาด้านเสียง ความสั่นสะเทือน 2,331 เรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่มากจากโรงงานอุตสาหกรรม ร้องเรียนเกี่ยวกับขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ของเสียอันตรายมีมากกว่า 500 เรื่อง และอีกหลายกรณีเป็นอุบัติภัยที่ตกเป็นข่าวต่างๆ อย่างเช่น ไฟไหม้บ่อขยะแพรกษา เพลิงไหมโกดังเก็บสารเคมี ที่นิคมอุตสหกรรมบางปู ข่าวไฟไหม้-น้ำมันรั่ว-สารเคมีรั่วไหล อีกเกือบ 20 ครั้ง

นายวิเชียร ยังกล่าวอีก การเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรมที่ไม่มีการวางแผนที่ดี ประกอบกับ ผู้ประกอบการบางรายยังขาดความตระหนักต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีการประกอบกิจการที่ระบายมลพิษที่ส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และประชาชน ทำให้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหามลพิษดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น การร้องเรียนปัญหามลพิษมายังหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ จึงเป็นทางออกหนึ่งที่ประชาชนนึกถึงเป็นอันดับแรก และภาครัฐจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน

ทั้งนี้ คพ. ได้จัดหน่วยรับเรื่องร้องเรียน ร่วมกับกิจกรรมในวัน ข้าราชการพลเรือน ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 21.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารB) ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อขยายช่องทางการติดต่อร้องเรียน และรับปัญหาร้องเรียนด้านมลพิษจากประชาชนโดยตรง

นอกจากนี้ ประชาชนร้องเรียนได้ในอีก หลายช่องทางเช่น โทร 02-298-2222 หรือศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี  หมายเลข 1650 กด 2 หรือ ตู้ปณ.33 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400 และศูนย์บริการประชาชนกรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


คุณกำลังดู: 11 แบบสวนน้ำตก และบ่อน้ำเพิ่มความรื่นรมย์

หมวดหมู่: สังคม

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด