12 วัน พบผู้ป่วยที่คลินิกมลพิษทางอากาศใน กทม. แล้วกว่าร้อยคน

เผยยอดผู้ป่วยคลินิกมลพิษทางอากาศใน กทม. แค่ 12 วัน (ตั้งแต่ 1-12 มี.ค.) พบผู้ป่วยแล้ว 148 ราย ส่วนใหญ่มีอาการแน่นหน้าอก ไอ ผื่นแดง ฯลฯ

12 วัน พบผู้ป่วยที่คลินิกมลพิษทางอากาศใน กทม. แล้วกว่าร้อยคน

เผยยอดผู้ป่วยคลินิกมลพิษทางอากาศใน กทม. แค่ 12 วัน (ตั้งแต่ 1-12 มี.ค.) พบผู้ป่วยแล้ว148 ราย ส่วนใหญ่มีอาการแน่นหน้าอก ไอ ผื่นแดง ฯลฯ

วันที่ 13 มี.ค. 66นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทมหานคร เปิดเผยถึงสถานการณ์ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา ณ คลินิกมลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1-12 มี.ค.66 ว่า มีประชาชนเข้ามารับบริการที่คลินิกมลพิษทางอากาศ ซึ่งตั้งอยู่ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 148 ราย โดยในวันที่ 10 มี.ค. มีผู้ป่วยมาเข้ารับการรักษามากที่สุด 48 ราย อย่างไรก็ตามหลังจากวันที่ 10 มี.ค. จำนวนผู้ป่วยลดลงตามลำดับ โดยวานนี้มีผู้ป่วยเข้ารับบริการ 8 ราย

ทั้งนี้จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า ผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจเป็นกลุ่มมาเข้ารับการรักษาสูงสุด รองลงมาคือ โรคหลอดเลือดสมอง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ตาอักเสบ และหอบหืด ตามลำดับ

สำหรับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจที่มีสาเหตุมาจากฝุ่น PM 2.5 ส่วนใหญ่จะมีอาการไอ แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ผื่นแดง หอบหืดเฉียบพลัน หรือหลายอาการร่วมกัน ซึ่งต้องได้รับคำแนะนำและการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ โดยทางคลินิกมลพิษทางอากาศจะคัดกรองอาการ ให้คำแนะนำและให้การรักษา รวมถึงการซักประวัติเพื่อหาสาเหตุและให้ข้อแนะนำในการปรับพฤติกรรมต่างๆ ให้เหมาะสม ซึ่งประชาชนสามารถคัดกรองประเมินอาการตนเองในเบื้องต้น และหากมีอาการรุนแรงสามารถเข้าสู่ระบบการรักษาที่โรงพยาบาลได้ทันที ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยายาลจะเป็นการเบิกจ่ายตามสิทธิที่มี หากไม่มีสิทธิในการรักษาจำเป็นต้องชำระค่ารักษาด้วยตนเอง

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือขอรับคำปรึกษาผ่านสายด่วนสุขภาพสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โทร. 1646 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง.

คุณกำลังดู: 12 วัน พบผู้ป่วยที่คลินิกมลพิษทางอากาศใน กทม. แล้วกว่าร้อยคน

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด