21 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดี จุดธูปขอขมากรรม แก้ดวง เปิดโชค รับทรัพย์

ฤกษ์ดี 21 มีนาคม 2566 จุดธูป 8 ดอก ขอขมากรรม ถอนคำสาบาน ถอนคำสาปแช่ง เปิดดวง แก้ดวง เปิดโชค รับทรัพย์

21 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดี จุดธูปขอขมากรรม แก้ดวง เปิดโชค รับทรัพย์

วันที่ 21 มีนาคม 2566 อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทย และโหราศาสตร์สากล และเจ้าของเพจ ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว ได้คำนวณฤกษ์เอาไว้ว่าเป็นวันดีในการทำพิธีขอขมากรรม ถอนคำสาบาน ถอนคำสาปแช่ง เปิดดวง แก้ดวง

ซึ่งในวันที่ 21 มีนาคมนั้น เป็นวสันตวิษุวัต หรือวันราตรีเสมอภาค เป็นวันที่ เวลากลางคืนเท่า กับกลางวัน เป็นช่วงเวลาที่ห้วงมิติแต่ละภพเชื่อมต่อถึงกันในเวลา 06.22 น. - 18.29 น. หากทำในห้วงเวลานี้จะเป็นมงคลและจะสำเร็จสมปรารถนาทุกประการ

เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ

ฤกษ์ทำพิธี

  • วันที่ 21 มีนาคม 2566
  • เวลา 06.22 น. - 18.29 น.

การทำพิธี

จุดธูป 8 ดอก หันหน้าไปทางทิศตะวันออก กลางแจ้ง หรือในร่มก็ได้เช่นกัน (คำนึงถึงสถานที่ในการจุดธูปเพื่อความปลอดภัย)

กล่าวนะโมฯ 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

จากนั้นกล่าว

อิมัง มิฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ทุติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ตะติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) ขอถอดถอนคำอธิษฐาน ขอถอดถอนคำสาบาน ขอถอดถอนคำสาบคำแช่ง ขอถอดถอนคำบนบานศาลกล่าว ขอถอดถอนคำสัญญา
ที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้น พร้อมแล้วด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปทาน ด้วยโทสะ ด้วยโมหะ ด้วยมานะ ด้วยมิจฉาทิฐิ ที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้ สาปแช่งไว้ บนบานศาลกล่าวไว้ สาบานไว้ สัญญาไว้ ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี

ข้าพเจ้า น้อมขออำนาจพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระรัตนตรัยและเทพพรหมทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน แม่พระธรณี ได้โปรดเป็นทิพย์พยานในการที่ข้าพเจ้า ขอถอดถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ถอนคำแช่ง คำสาบาน คำบนบานศาลกล่าว คำสัญญา ร้อยหน พันหน ณ กาล บัดนี้เทอญ

นะถอน โมถอน พุทธถอน ธาถอน ยะถอน

นะคลอน โมคลอน พุทคลอน ธาคลอน ยะคลอน

ถอนด้วย นะโมพุทธายะ นะมามิหัง

ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ นามสกุล ปัจจุบันของท่าน) ขอขมากรรม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือไม่ได้ก็ดี

ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของ ข้าพเจ้าทั้งหลาย

โปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด อย่าได้โกรธเคือง อย่าได้จองเวร ต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป และโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้า หรือคำสาปใด ๆ อันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำ หรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไป

ด้วยอนุภาพ พระบารมีแห่ง พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และด้วยบารมีแห่ง องค์มหาโพธิสัตว์เจ้า และองค์มหาเทพ โปรดเมตตา ประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด และช่วยเปิดทาง และแสงสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ขอให้ข้าพเจ้าจงมีโชค มีลาภ มีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิด และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีล ในธรรม เข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะ เมตตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ (กล่าว 3 จบ)

เมื่ออธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนาแล้ว ให้ปักธูปลงในกระถาง หรือภาชนะที่เตรียมไว้ หรือ ดินบริเวณนั้น

ทั้งนี้ ในวัน-เวลาดังกล่าว นี้ อาจารย์สุทธิธรรม จะไลฟ์เฟซบุ๊ก จากปราสาทภูเพ็ก อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร นำทุกท่านขอขมากรรมไปพร้อมกันที่เฟซบุ๊ก Sutthitham Phakphian และเพจดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว ด้วย

คุณกำลังดู: 21 มีนาคม 2566 ฤกษ์ดี จุดธูปขอขมากรรม แก้ดวง เปิดโชค รับทรัพย์

หมวดหมู่: ดูดวง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด