"85 ปีสวนสุนันทา" ปลื้ม เดินวิ่งการกุศลสมทบทุนการศึกษา แรงหนุนทะลุเป้า

"85 ปีสวนสุนันทา" ปลื้ม เดินวิ่งการกุศลสมทบทุนการศึกษา แรงหนุนทะลุเป้า

"ดร.จ๋าย" สุดปลื้ม "85 ปีสวนสุนันทา" เดินวิ่งการกุศลสมทบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา สำเร็จด้วยดี จากการสานพลังของ "สวนสุนันทา" และหน่วยงานเครือข่าย ซึ่งกิจกรรมสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเยาวชน และประชาชน

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 66 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล สมทบทุนการศึกษา 85 ปีสวนสุนันทา ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ 29 ม.ค. ที่ผ่านมา

ผศ.ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อสมทบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา และเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติดต่างๆ โดยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และที่สำคัญ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสื่อกลาง ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ เป็นการสานพลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับหน่วยงานภาคเครือข่ายที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีประชาชนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนับพันคนรศ.ดร.ชุติกาญน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า การส่งเสริมให้มีกิจกรรมดีๆ ลักษณะนี้เกิดขึ้นในสถานศึกษา นับเป็นการส่งเสริมให้กิจกรรมลักษณะนี้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ เยาวชนรวมถึงพี่น้องประชาชนในชุมชน และสังคมโดยรอบมหาวิทยาลัย และสามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ของมหาวิทยาลัยต่อไป ที่สำคัญ กิจกรรมในครั้งนี้ตรงและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเยาวชน และประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยต่าง และห่างไกลจากยาเสพติด และสนับสนุนให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกด้วย.

คุณกำลังดู: "85 ปีสวนสุนันทา" ปลื้ม เดินวิ่งการกุศลสมทบทุนการศึกษา แรงหนุนทะลุเป้า

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด