เบี้ยผู้สูงอายุรับเพิ่มคนละ 1,500 บาท โอนภายใน 30 เม.ย. 66 ที่แท้เป็นแบบนี้เอง

ผู้สูงอายุรับเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่ม คนละ 1,500 บาท เริ่มโอน 22–30 เม.ย. 66 ล่าสุด พม. ตอบชัดเจนแล้วมีหรือไม่

เบี้ยผู้สูงอายุรับเพิ่มคนละ 1,500 บาท โอนภายใน 30 เม.ย. 66 ที่แท้เป็นแบบนี้เอง

สนั่นโซเชียล ชาวสูงวัยรับเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่ม คนละ 1,500 บาท เริ่ม 22-30 เม.ย. 66 ล่าสุด พม. ตอบชัดเจนแล้วจริงหรือไม่

ตามที่มีการแจ้งข้อมูลถึงประเด็นเรื่องผู้สูงอายุรับเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่ม คนละ 1,500 บาท 22 – 30 เม.ย. 66 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีข่าวสารระบุว่า ผู้สูงอายุรับเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่ม คนละ 1,500 บาท 22 – 30 เม.ย. 66 นั้น ทางกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ไม่มีการเพิ่มเบี้ย หรือเงินพิเศษใด ๆ ในวันที่ตามที่กล่าวอ้าง เนื่องจากปัจจุบันการจ่ายเบี้ยยังชีพยังคงยึดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุ ดังนี้

  • อายุ 60 – 69 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 600 บาทต่อคนต่อเดือน
  • อายุ 70 – 79 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 700 บาทต่อคนต่อเดือน
  • อายุ 80 – 89 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 800 บาทต่อคนต่อเดือน
  • อายุ 90 ปี ขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน

age

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และหากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลจากกรมกิจการผู้สูงอายุ สามารถติดต่อได้ที่โทร. 02-642-4336

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่มีการเพิ่มเบี้ย หรือเงินพิเศษใด ๆ เนื่องจากปัจจุบันการจ่ายเบี้ยยังชีพยังคงยึดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุ

คุณกำลังดู: เบี้ยผู้สูงอายุรับเพิ่มคนละ 1,500 บาท โอนภายใน 30 เม.ย. 66 ที่แท้เป็นแบบนี้เอง

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด