“บิ๊กโจ๊ก”ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญสภ.ดงขุย – มอบโอวาททำงานตามนโยบายผบ.ตร.

“บิ๊กโจ๊ก”ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญสภ.ดงขุย – มอบโอวาททำงานตามนโยบายผบ.ตร.

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 31 ตุลาคม พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. เป็นผู้แทน พร้อมด้วย พล.ต.ต.ภพพล จักกะพาก ผบก.อก.บช.ทท. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.ดงขุย จว.เพชรบูรณ์ โดยมี พล.ต.ต.สุรชาติ จึงดำรงกิจ รอง ผบช.ภ.6, พ.ต.อ.จาตุรนต์ บุษปะเกศ รอง ผบก.อก.ภ.6, พ.ต.อ. ทรงพล สังข์เกษม รอง ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก และ พ.ต.ท.พัชรวัฒน์ ลี้รัตนศิริ รรท.ผกก.สภ.ดงขุย จ.เพชรบูรณ์ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดและประชาชนในพื้นที่ร่วมต้อนรับ

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานตามนโยบายของ 1.ผบ.ตร. ที่ฝากให้ข้าราชการตำรวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของ ผบ.ตร. ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นตำรวจมืออาชีพ ทำงานเชิงรุก เพื่อความสงบสุขของประชาชน” 2.การเป็นตำรวจมืออาชีพนั้นจะต้องแม่นยำกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ต้องเชี่ยวชาญยุทธวิธีและเทคโนโลยี ต้องมีบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารที่ดี และมีจริยธรรมประจำใจ 3.การทำงานเชิงรุกนั้น ต้องรู้จักพบปะประชาชนและเพิ่มช่องทางการรับฟังปัญหา ต้องแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ต้องเตรียมการและวางแผนก่อนเกิดเหตุ และถอดบทเรียนและสร้างต้นแบบการปฏิบัติ 4.การทำงานต้องมุ่งผลลัพธ์สุดท้ายเพื่อความสงบสุขของประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรมอย่างรวดเร็ว 5.ถือปฏิบัติตาม 10 นโยบายการบริหารของ ผบ.ตร. โดยเคร่งครัด ได้แก่ พิทักษ์ เทิดทูนและเทิดพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์, เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้วยการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ, การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล, แก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วน, เพิ่มการมีส่วนร่วมระหว่างตำรวจกับประชาชนโดยเปิดช่องทางรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชน, พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจ, พัฒนาองค์ความรู้ข้าราชการตำรวจทุกสายงาน โดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมทบทวนยุทธวิธีอย่างต่อเนื่อง, พัฒนาระบบฐานข้อมูลและนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้, ปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้สอดคล้องกับการทำงานของตำรวจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเสริมสร้างระเบียบวินัย ควบคุมดูแลความประพฤติ และป้องกันมิให้ข้าราชการตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต

คุณกำลังดู: “บิ๊กโจ๊ก”ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญสภ.ดงขุย – มอบโอวาททำงานตามนโยบายผบ.ตร.

หมวดหมู่: อาชญากรรม

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด