"บุก" ดีต่อสุขภาพ แต่ควรระวังในการกิน เพื่อการลดน้ำหนัก

'พรเพชร' นัดสมาชิกประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เร่งด่วน 4 ฉบับ

"บุก" ดีต่อสุขภาพ แต่ควรระวังในการกิน เพื่อการลดน้ำหนัก

'พรเพชร' นัดสมาชิกประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เร่งด่วน 4 ฉบับ

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นัดสมาชิกประชุมในเวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาวาระเร่งด่วน 4 เรื่อง คือ ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ... ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ การขอพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 61 มาตรา 65 และมาตรา 91 และเพิ่มมาตรา 65/1 เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติมีความถูกต้องสมบูรณ์) ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่...พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่ค้างพิจารณาในรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2555 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


คุณกำลังดู: "บุก" ดีต่อสุขภาพ แต่ควรระวังในการกิน เพื่อการลดน้ำหนัก

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด