"บิ๊กป้อม" ถกเข้มปราบค้ามนุษย์ สั่งเอาผิดเด็ดขาด เจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยว

"พล.อ.ประวิตร" ถก 2 วงคณะกรรมการ ยกระดับ "ปราบปรามการค้ามนุษย์" สั่งเข้มบังคับใช้กฎหมาย เอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง

"บิ๊กป้อม" ถกเข้มปราบค้ามนุษย์ สั่งเอาผิดเด็ดขาด เจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยว

“พล.อ.ประวิตร” ถก 2 วงคณะกรรมการ ยกระดับ “ปราบปรามการค้ามนุษย์” สั่งเข้มบังคับใช้กฎหมาย เอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง

วันที่ 9 มี.ค. 2566 เมื่อเวลา 9.30 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) ครั้งที่ 1/2566 ต่อเนื่องด้วย คณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปกค.) ครั้งที่ 1/2566 ณ มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์คัดแยกฯ ผู้เสียหาย (ดอนเมือง) ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์คัดแยกฯ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย, เครื่องอ่านลายนิ้วมือความเร็วสูง ซึ่งเป็นกลไกที่ทางสหรัฐฯ ให้ความสำคัญ ยิ่งไปกว่านั้น ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างรายงาน Progress Report ซึ่งเป็นการนำเสนอความก้าวหน้าผลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2566 พร้อมกันนี้ ได้เห็นชอบกรอบเวลาการจัดทำร่างความก้าวหน้าฯ ดังกล่าว เพื่อจัดส่งให้สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยต่อไป

จากนั้น ได้มีการประชุมต่อเนื่องคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปกค.) ครั้งที่ 1/2566 ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็ก (Child Safe Friendly) นอกจากนี้ ยังได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษา เพื่อการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ โดยมีปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานอนุกรรมการ

ในตอนท้ายของการประชุม พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประวิตร ได้เน้นย้ำถึงความตั้งใจที่จะร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ ในการยกระดับการดำเนินงานการต่อต้านการค้ามนุษย์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง และต้องคำนึงถึงบาดแผลทางจิตใจของผู้เสียหายเป็นสำคัญ ขณะเดียวกันต้องรับฟังข้อมูลและทำงานร่วมกับ NGOs และองค์กรระหว่างประเทศมากขึ้น ทั้งนี้ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและจริงจัง ต่อผู้กระทำผิดทุกคนไม่มียกเว้น โดยเฉพาะการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่พัวพันสถานหนัก เพื่อให้ปัญหาการค้ามนุษย์หมดไป และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ.

คุณกำลังดู: "บิ๊กป้อม" ถกเข้มปราบค้ามนุษย์ สั่งเอาผิดเด็ดขาด เจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยว

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด