"บิ๊กตู่" ลงนาม ขยายเวลา สถานการณ์ฉุกเฉิน 3 จ.ชายแดนใต้ อีก 3 เดือน

"บิ๊กตู่" ลงนาม ขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ออกไปอีก 3 เดือน เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบ ให้พี่น้องประชาชนปลอดภัย

"บิ๊กตู่" ลงนาม ขยายเวลา สถานการณ์ฉุกเฉิน 3 จ.ชายแดนใต้ อีก 3 เดือน

"บิ๊กตู่"ลงนามขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ออกไปอีก 3 เดือน เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบ ให้พี่น้องประชาชนปลอดภัย

วันที่ 21 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ จ.นราธิวาส ยกเว้น อ.ศรีสาคร อ.สุไหงโก-ลก อ.แว้ง และ อ.สุคิริน จ.ปัตตานี ยกเว้น อ.ยะหริ่ง อ.มายอ อ.ไม้แก่น และ อ.แม่ลาน และ จ.ยะลา ยกเว้น อ.เบตง และ อ.กาบัง ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

โดยระบุเหตุผลว่า เนื่องจากมีการประกาศขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถขยายผลการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสามารถจับกุมตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง รวมทั้งสามารถคุ้มครองความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น

แต่ปรากฏว่า ยังคงมีการก่อเหตุการณ์ร้ายแรงเพื่อสร้างสถานการณ์ อีกทั้งยังพบแหล่งหลบซ่อนและซ่องสุมกำลังพลเพื่อเตรียมก่อเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากฝ่ายผู้ก่อเหตุรุนแรง ยังมีศักยภาพในการปฏิบัติการและยังมีความประสงค์ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ด้วยการใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อทำร้ายเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บริสุทธิ์ โดยมุ่งหวังให้เกิดการเกรงกลัว อันเป็นการกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และความปลอดภัยของประชาชน จนไม่อาจดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

จึงสมควรขยายระยะเวลาในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินทั้งของรัฐและของบุคคล ซึ่งจำเป็นต้องใช้มาตรการตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ในการแก้ไขปัญหาให้ยุติลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 11 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่ จ.นราธิวาส ยกเว้น อ.ศรีสาคร อ.สุไหงโก-ลก อ.แว้ง และ อ.สุคิริน จ.ปัตตานี ยกเว้น อ.ยะหริ่ง อ.มายอ อ.ไม้แก่น และ อ.แม่ลาน และ จ.ยะลา ยกเว้น อ.เบตง และ อ.กาบัง ออกไปอีกเป็นเวลา 3 เดือน.

คุณกำลังดู: "บิ๊กตู่" ลงนาม ขยายเวลา สถานการณ์ฉุกเฉิน 3 จ.ชายแดนใต้ อีก 3 เดือน

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด