“บิ๊กตู่” เตรียมบินไป ระนอง 16 มี.ค. ติดตามภัยพิบัติอุทกภัย ปัญหาขาดแคลนน้ำ

โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ระนอง 16 มี.ค.นี้ ติดตามงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ในการแก้ปัญหาน้ำอุปโภค-บริโภค ภัยพิบัติอุทกภัย การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมือง

“บิ๊กตู่” เตรียมบินไป ระนอง 16 มี.ค. ติดตามภัยพิบัติอุทกภัย ปัญหาขาดแคลนน้ำ

โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ระนอง 16 มี.ค.นี้ ติดตามการดำเนินงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ในการแก้ปัญหาน้ำอุปโภค-บริโภค ภัยพิบัติอุทกภัย การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมือง

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ เตรียมเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดระนอง ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เพื่อติดตามการดำเนินงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาปรับปรุงการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้ เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณของประเทศ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง โดยมีกำหนดการ ดังนี้

เวลาประมาณ 09.00 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ ออกเดินทางท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยเครื่องบินของกองทัพอากาศ แล้วนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจติดตามสภาพปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และพบปะประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ณ อาคารอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอสุขสำราญ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

จากนั้นในช่วงบ่ายเวลาประมาณ 14.00 น. นายกรัฐมนตรีตรวจติดตามสภาพปัญหาของพื้นที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัยและแนวทางการแก้ไขโดยการปรับปรุงพนังกั้นน้ำ พร้อมตรวจติดตามบริเวณพนังกั้นน้ำบ้านสองแพรก และพบปะประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านสองแพรก ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี ก่อนเดินทางต่อไปที่ลานอเนกประสงค์ หน้าเทศบาลเมืองระนอง อำเภอเมืองระนอง เพื่อสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดระนอง สักการะอนุสาวรีย์เจ้าเมืองระนอง (คอซู้เจียง) ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมือง จังหวัดระนอง โดยนายกรัฐมนตรีและคณะ จะเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ในเวลาประมาณ 18.40 น. ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

คุณกำลังดู: “บิ๊กตู่” เตรียมบินไป ระนอง 16 มี.ค. ติดตามภัยพิบัติอุทกภัย ปัญหาขาดแคลนน้ำ

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด