"บิ๊กวิน" จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เพื่อสังคม CSR รำลึก "เสด็จเตี่ย"

"บิ๊กวิน" จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เพื่อสังคม CSR รำลึก "เสด็จเตี่ย"

ผช.ผบ.ทร. จัดใหญ่กิจกรรมเทิดพระเกียรติ กองทัพเรือเพื่อสังคม (CSR) ในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ 3 เพื่อน้อมรำลึกครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอกกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 66 พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในกิจกรรมเทิดพระเกียรติในการน้อมรำลึกครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ และประชาชน ที่รักและศรัทธาในเสด็จเตี่ยพื้นที่ จ.ภูเก็ต รวมใจจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านพารา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ทั้งนี้กิจกรรมเทิดพระเกียรติ กองทัพเรือเพื่อสังคม (CSR) ดำเนินการจัดระหว่างวันที่ 1-3 มี.ค. 66 เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง โดยมีรายละเอียดกิจกรรม มีทั้งการร่วมร้องเพลงพระนิพนธ์ ดาบประดู่, เดินหน้า และดอกประดู่,การจัดนิทรรศการแสดงพระประวัติเสด็จเตี่ย, การแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย

การบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพฟัน ขูดหินปูน,การบำรุงรักษาจักรยานยนต์ และการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,การบริการตัดผม,การบริการอาหารและน้ำดื่มสำหรับประชาชนที่เข้ามารับการบริการของกองทัพเรือ,การแจกถุงยังชีพ จำนวน 300 ถุง และการเดินเท้าเข้าเยี่ยมและมอบของให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่

การแสดงศิลปะของโรงเรียนต่างๆ ในสำนักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา จ.ภูเก็ต,ร่วมปลูกต้นโกงกาง จำนวน 500 ต้น

อันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเทิดพระเกียรติครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ "องค์บิดาของทหารเรือไทย" ที่ทหารเรือทุกนาย และประชาชนเลื่อมใสศรัทธา ในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ 3 ที่ดูแลพื้นที่และทะเลฝั่งอันดามันได้แสดงออกซึ่งความรักและศรัทธาใน "เสด็จเตี่ย" ได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงสอน ตลอดจนพระประวัติที่ทรงเสียสละเพื่อชาติและราชนาวีตลอดพระชนม์ชีพ ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละเพื่อชาติและราชนาวีสืบไป

คุณกำลังดู: "บิ๊กวิน" จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เพื่อสังคม CSR รำลึก "เสด็จเตี่ย"

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด