บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม 2566 เงินงวดสุดท้ายของคนกลุ่มเดิม มีค่าอะไรบ้าง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนมีนาคม 2566 กรมบัญชีกลางโอนเงินให้กับคนกลุ่มเดิมกว่า 13 ล้านคนเป็นงวดสุดท้าย เช็กเลยได้รับค่าอะไรบ้าง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม 2566 เงินงวดสุดท้ายของคนกลุ่มเดิม มีค่าอะไรบ้าง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนมีนาคม 2566 เงินงวดสุดท้ายของคนกลุ่มเดิมที่ได้รับสิทธิ จะได้รับค่าอะไรบ้าง

กรมบัญชีกลาง อัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม 2566 ซึ่งเป็นเงินงวดสุดท้ายของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่จะได้รับสิทธิ์ และเตรียมที่จะเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ในวันที่ 1 เม.ย. 66 นี้เป็นต้นไป

น.ส.วารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง โฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ตั้งวงเงินสิทธิให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ดังนี้

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

 • วงเงินซื้อสินค้า 200-300 บาทต่อเดือน
 • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 66)
 • วงเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย
  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถ ขสมก./รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (เป็นวงเงิน e-Money สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

 • เงินชดเชยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับ กฟน. กฟภ. และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)
 • เงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับ กปน. กปภ. ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท (ที่ได้ชำระเงินแล้ว) ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

ทุกวันที่ 22 ของเดือน (เป็นวงเงิน e-Money สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

 • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

461051

สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2566 กรมบัญชีกลางขอรายงานผลการจ่ายเงินให้แก่หน่วยงาน/ร้านค้าที่รับชำระเงินด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ตั้งแต่วันที่ 1- 28 ก.พ. 66 ดังนี้

461050

1. สวัสดิการที่ให้เป็นวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

 • วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 3,512.52 ล้านบาท
 • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 28.55 ล้านบาท 
 • วงเงินค่าโดยสารรถเมล์และรถไฟฟ้า 21.70 ล้านบาท 
 • วงเงินค่าโดยสารรถบริษัทขนส่ง จำกัด 6.69 ล้านบาท 
 • วงเงินค่าโดยสารรถไฟ 14.80 ล้านบาท

รวมจำนวนเงิน 3,584.26 ล้านบาท

2. สวัสดิการที่ให้ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (e-Money)

 • มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า 172.10
 • มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา 17.81
 • มาตรการเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 215.56

รวมจำนวนเงิน 405.46 ล้านบาท

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,989.72 ล้านบาท

สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะสามารถใช้บัตรฯ ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยกระทรวงการคลังได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 แล้ว ซึ่งมีผู้ได้รับสิทธิ จำนวน 14.59 ล้านคน ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ" โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว

คุณกำลังดู: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม 2566 เงินงวดสุดท้ายของคนกลุ่มเดิม มีค่าอะไรบ้าง

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด