บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤศจิกายน 2566 กดเงินสดได้กี่บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนพฤศจิกายน 2566 ล่าสุด กดเงินสดออกมาได้หรือเปล่า และถอนวงเงินไหนออกมาได้บ้าง ได้กี่บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤศจิกายน 2566 กดเงินสดได้กี่บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน งวดเดือนพฤศจิกายน 2566 ล่าสุด กดเงินสดออกมาได้กี่บาทบ้าง เช็กเลย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนพฤศจิกายน 2566 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้โอนเงินให้กับผู้ที่มีสิทธิถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โดยจะได้รับวงเงินดังนี้

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 (เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

 • วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 300 บาทต่อเดือน
 • วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือนประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL)
 • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อ 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 2566)

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 (เฉพาะผู้สูงอายุ)

 • เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 100-600 บาท (โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้มีสิทธิหรือบัญชีเงินฝากธนาคารร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่น ที่ผู้มีสิทธิได้ยื่นหนังสือให้ความยินยอมไว้แล้ว)

ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จะได้รับเงินสงเคราะห์ฯ จำนวน 100 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2566) โดยแบ่งรอบการโอนตามวันเดือนปีเกิดของผู้สูงอายุ ซึ่งในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ผู้ที่จะได้รับเงินคือ ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 กันยายน 2506 และยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2566 โดยผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

ได้รับเงินเท่าไร : ขึ้นอยู่กับวันเดือนปีเกิด ดังนี้

 • เกิดก่อนวันที่ 1 เมษายน 2506 ได้รับสิทธิ์เดือนเมษายน-กันยายน 2566 จำนวน 600 บาท
 • เกิดระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2506 ได้รับสิทธิ์เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2566 จำนวน 500 บาท
 • เกิดระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2506 ได้รับสิทธิ์เดือนมิถุนายน-กันยายน 2566 จำนวน 400 บาท
 • เกิดระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2506 ได้รับสิทธิ์เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 จำนวน 300 บาท
 • เกิดระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2506 ได้รับสิทธิ์เดือนสิงหาคม-กันยายน 2566 จำนวน 200 บาท
 • เกิดระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2506 ได้รับสิทธิ์เดือนกันยายน 2566 จำนวน 100 บาท

โดยจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

 • เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท โดยจะต้องเป็นผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ โดยต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ก่อนจึงจะได้รับสิทธิ ซึ่งจะแบ่งจ่ายดังนี้
  • 800 บาท : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน
  • เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท : โอนเงินทุกวันที่ 20 ของเดือน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

 • ลงทะเบียนขอรับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 66 เป็นต้นไป โดยต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าตามเงื่อนไขดังนี้
  • ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  • ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

วิธีลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้า

 • ผู้ใช้ไฟฟ้าใน กทม., สมุทรปราการ, นนทบุรี ลงทะเบียนที่การไฟฟ้านครหลวง

 • ผู้ใช้ไฟฟ้าในต่างจังหวัด ลงทะเบียนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ส่วนลดค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

 • ลงทะเบียนขอรับสิทธิค่าน้ำประปาฟรีตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยต้องเป็นผู้ใช้น้ำประปาตามเงื่อนไขดังนี้
  • กรณีใช้น้ำประปา เกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระเอง
  • กรณีใช้น้ำประปา เกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าประปาเองทั้งหมด

วิธีลงทะเบียนส่วนลดค่าน้ำประปา

 • ผู้ใช้ประปาใน กทม., สมุทรปราการ, นนทบุรี ลงทะเบียนที่การประปานครหลวง

 • ผู้ใช้ประปาในต่างจังหวัด ลงทะเบียนที่การประปาส่วนภูมิภาค

อ่านข่าวเพิ่มเติม

คุณกำลังดู: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤศจิกายน 2566 กดเงินสดได้กี่บาท

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด