บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบสิทธิ์ "ไม่ผ่าน" ยื่นอุทธรณ์ อย่างไร

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบสิทธิ์ "ไม่ผ่าน" ยื่นอุทธรณ์ อย่างไร

ตรวจสอบผล "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" รอบใหม่ ไขข้อสงสัย หากขึ้นข้อความ "ไม่ผ่านเกณฑ์" ต้องยื่นขออุทธรณ์อย่างไร

วันที่ 1 มี.ค. 66 มีรายงานว่า ในวันนี้เป็นวันแรกที่กระทรวงการคลังได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ "บัตรคนจน รอบใหม่" ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนบัตรคนจนไว้ สามารถตรวจสอบรายชื่อตนเองได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ของทุกวัน หรือที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา

เมื่อตรวจสอบรายชื่อแล้วพบว่า เป็นผู้มีสิทธิรับสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนด้วยตัวเองที่ 3 ธนาคารเท่านั้น คือ ธ.ก.ส., ออมสิน, กรุงไทย ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวไปด้วย เนื่องจากสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจากนี้ไปจะใช้บัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น โดยจะเชื่อมข้อมูลไปยังบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่ผูกกับระบบพร้อมเพย์ เพื่อโอนเงินให้ทุกเดือน

สำหรับ การยืนยันตัวตนสามารถทยอยยืนยันได้ แบ่งเป็น 5 รอบ

รอบที่ 1 วันที่ 1 มี.ค. - 26 มี.ค. 66 จะได้เริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 เม.ย. 66
รอบที่ 2 ยืนยันตัวตน วันที่ 27 มี.ค. - 26 เม.ย. 66 เริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 พ.ค. 66
รอบที่ 3 ยืนยันตัวตนระหว่าง 27 เม.ย. - 26 พ.ค. 66 เริ่มใช้สิทธิ 1 มิ.ย. 66
รอบที่ 4 ยืนยันตัวตนระหว่างวันที่ 27 พ.ค. - 26 มิ.ย. 66 เริ่มใช้สิทธิ 1 ก.ค. 66
รอบที่ 5 ยืนยันตัวตนตั้งแต่ 27 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป และเริ่มใช้สิทธิ 1 ส.ค. 66

โดยผู้ที่ยืนยันรอบ 2-4 จะได้รับสิทธิย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิได้ โดยสิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าราคาประหยัด ส่วนผู้ที่ยืนยันตัวตนรอบที่ 5 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง

สำหรับผู้ที่ "ไม่ผ่านเกณฑ์" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขั้นตอนยื่นขออุทธรณ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ปี 2565 แล้ว พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ปี 2565 ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.- 1 พ.ค. 2566 ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

1. ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน

2. ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทยฯ ธ.ก.ส. สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน โดยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ โดยผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนก่อนดำเนินการยื่นอุทธรณ์

ทั้งนี้ หลังจากผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติดำเนินการยืนยันการขออุทธรณ์ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการขอตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้วยตนเอง หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกำหนด เพื่อขอปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พ.ค. 66.

คุณกำลังดู: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบสิทธิ์ "ไม่ผ่าน" ยื่นอุทธรณ์ อย่างไร

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด