บัตรคนจนยืนยันตัวตนแล้ว 77% ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 14.59 ล้านราย

บัตรคนจนยืนยันตัวตนแล้ว 77% ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 14.59 ล้านราย

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนของผู้ผ่านคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ณ เวลา 13.00 น. วันที่ 21 มี.ค.66 โดยยืนยันตัวตนสำเร็จ 11.38 ล้านราย คิดเป็น 77.99% ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 14.59 ล้านราย ส่วนจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ มีทั้งสิ้น 1.12 ล้านราย

ทั้งนี้ หากประชาชนที่ตรวจสอบรายชื่อแล้วไม่ผ่านคุณสมบัติยังสามารถขออุทธรณ์ผลการพิจารณาได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น.ของทุกวัน หรือขออุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยาตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์และยืนยันตัวตนสำเร็จ ตั้งแต่วันที่ 1-26 มี.ค.66 จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2566 เป็นต้นไป ทั้งวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค เดือนละ 300 บาท ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าเดินทางโดยรถบริการสาธารณะ ส่วนลดการซื้อก๊าซหุงต้ม เช่นเดิม เฉลี่ยเดือนละ 1,500 บาท.

คุณกำลังดู: บัตรคนจนยืนยันตัวตนแล้ว 77% ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 14.59 ล้านราย

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด