เจ้าหนี้ 'การบินไทย' ไฟเขียวแก้ไขแผนฟื้นฟู ลดเงินทุนใหม่เหลือ 2.5 หมื่นล้าน

“การบินไทย” แจ้งมติที่ประชุมเจ้าหนี้ยอมรับแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ โหวตผ่าน 78.59% ไฟเขียวปรับกรอบเงินทุนใหม่เหลือ 2.5 หมื่นล้านบาท เตรียมทยอยเบิกก้อนแรก 1 หมื่นล้านบาท

เจ้าหนี้ 'การบินไทย' ไฟเขียวแก้ไขแผนฟื้นฟู ลดเงินทุนใหม่เหลือ 2.5 หมื่นล้าน

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ตามที่เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีคำสั่งให้กำหนดวันนัดประชุมเจ้าหนี้ในวันนี้ (1 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ทั้งนี้ ผลการประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติตามมาตรา 90/46 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 โดยมีเจ้าหนี้ที่มีจำนวนหนี้รวมกันร้อยละ 78.59 ของจำนวนหนี้ของเจ้าหนี้ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและร่วมออกเสียงยอมรับการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการที่ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการได้ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ขอขอบคุณเจ้าหนี้ทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและยอมรับการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการและมอบโอกาสให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการวางรากฐานเพื่อการเติบโตและสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต เพื่อให้การบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติที่คนในชาติภาคภูมิใจ ขับเคลื่อนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

เจ้าหนี้ 'การบินไทย' ไฟเขียวแก้ไขแผนฟื้นฟู ลดเงินทุนใหม่เหลือ 2.5 หมื่นล้าน

สำหรับการยื่นแก้ไขแผนฟื้นฟู เกิดจากการฟื้นตัวของธุรกิจส่งผลให้การบินไทยมีกระแสเงินสด (แคชโฟว์) สะสมในปัจจุบันกว่า 10,000 ล้านบาท ทำให้ผู้บริหารแผนประเมินว่าเงินทุนใหม่ที่เป็นต้องหาเพื่อบริหารกิจการช่วงฟื้นฟูกิจการไม่จำเป็นต้องสูงถึง 50,000 ล้านบาท โดยจะลดกรอบวงเงินจัดหาทุนใหม่เหลือ 25,000 ล้านบาท ซึ่งทำให้การบินไทยต้องเสนอแผนใหม่ต่อศาลล้มละลายกลาง และขอจัดประชุมเจ้าหนี้เพื่ออนุมัติแผนฟื้นฟูฉบับแก้ไข

นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและสายบัญชี การบินไทย ระบุก่อนหน้านี้ว่า เงินทุนใหม่ 25,000 ล้านบาท ที่การบินไทยจะยื่นแก้ไขแผนฟื้นฟูนั้น ไม่ได้เป็นการเบิกเงินสดในครั้งเดียว แต่จะทยอยเบิกใช้ในส่วนที่จำเป็นราว 10,000 ล้านบาท ที่เหลือเป็นกรอบวงเงินเผื่อฉุกเฉินในอนาคต เป็นการบริหารความเสี่ยง เงินสำรองในการดำเนินธุรกิจ โดยที่ผ่านมาการบินไทยหารือการปรับแผนฟื้นฟูร่วมกับผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งถึงกระทรวงการคลังมีสัญญาณสนับสนุนแผน

ส่วนแนวทางหาเงินทุนใหม่จะแบ่งออกเป็น

1.เพิ่มทุน ที่จะมาจาก 3 ส่วน ได้แก้ เจ้าหนี้เดิม ผู้ถือหุ้นเดิม และผู้ลงทุนใหม่

2.แหล่งเงินใหม่

โดยรูปแบบของการจัดหาเงินทุนใหม่จะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้เดิม และผู้ถือหุ้นเดิม ที่จะมีความต้องการในการเพิ่มทุนมากน้อยแค่ไหน โดยหากมีเพียงพอในวงเงินที่การบินไทยต้องการแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องหาทุนจากกลุ่มใหม่

ทั้งนี้ จากแนวโน้มการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบิน ประกอบกับบุ๊กกิ้งสูงในระดับ 80% การบินไทยมั่นใจว่าจะฟื้นฟูกิจการตามแผนภายใน 3.5 ปี นับจาก มิ.ย.2564 ซึ่งการฟื้นฟูกิจการต้องดำเนินการเสร็จในช่วงแรก 5 ปี และขยายได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี หรือรวม 7 ปี

คุณกำลังดู: เจ้าหนี้ 'การบินไทย' ไฟเขียวแก้ไขแผนฟื้นฟู ลดเงินทุนใหม่เหลือ 2.5 หมื่นล้าน

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด