ชี้ผลสอบซื้อตีพิมพ์ผลงาน เบื้องต้นเข้าข่าย 33 คน ใน 8 มหาวิทยาลัย

ชี้ผลสอบซื้อตีพิมพ์ผลงาน เบื้องต้นเข้าข่าย 33 คน ใน 8 มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ตามที่ อว.ให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งทำการตรวจสอบอาจารย์หรือนักวิจัยในสังกัดว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายการผิดจรรยาบรรณการวิจัย การเผยแพร่ผลงานจากการซื้อผลงานตีพิมพ์และให้รายงานผลมายังสำนักงานปลัด อว.นั้น ขณะนี้ มีสถาบันอุดมศึกษาได้แจ้งผลการตรวจสอบมาแล้ว 34 มหาวิทยาลัย โดยได้รายงานจำนวนบุคลากรที่มีข้อสังเกตเข้าข่ายในการผิดจรรยาบรรณการตีพิมพ์ผลงานวิจัย จำนวน 33 คน ใน 8 มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือได้ตั้งกรรมการสอบโดยละเอียดแล้ว

ปลัด อว.กล่าวต่อว่า นอกจากการที่มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลแล้ว สำนักงานปลัด อว.ยังได้รับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมในช่องทางอื่น รวมทั้งการสืบค้นจากฐานข้อมูลภายใน ซึ่งมีรายชื่อบุคลากรที่เข้าข่ายตรวจสอบกว่า 100 คน โดยขณะนี้ สำนักงานปลัด อว.กำลังตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวอย่างเร่งด่วนและรัดกุม ทั้งการตรวจทานข้อมูลกับมหาวิทยาลัยและแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ทั้งนี้ ขอย้ำให้ทุกมหาวิทยาลัย ที่ยังไม่ส่งข้อมูลให้ดำเนินการโดยทันที เพื่อแสดงความโปร่งใสและไม่ปกป้องผู้ที่เข้าข่ายการกระทำ ความผิด โดยหากมีข้อมูลบุคลากรที่เข้าข่ายที่ต้องพิจารณาหาข้อเท็จจริงเรื่องการผิดจริยธรรมตามที่ได้รับแจ้งข้อมูลจากแหล่งต่างๆแล้ว มหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบการดำเนินงานและรายงานผลมายัง อว.ทันที.

คุณกำลังดู: ชี้ผลสอบซื้อตีพิมพ์ผลงาน เบื้องต้นเข้าข่าย 33 คน ใน 8 มหาวิทยาลัย

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด