ชู “พลังสตรีไทย” พัฒนาสังคมทุกมิติ

ชู “พลังสตรีไทย” พัฒนาสังคมทุกมิติ

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีและเด็กหญิง ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน” จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น 58 รางวัลจาก 15 สาขา เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแบบอย่างที่ดีของสังคม และรางวัลเกียรติยศในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสตรีอย่างต่อเนื่อง ให้แก่คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น 3 ปี ซ้อน เป็นสตรีไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ

นายจุติกล่าวว่า สหประชาชาติบอกว่าสตรีทั่วโลกจะมีความเท่าเทียมชายต้องใช้เวลาอีก 300 ปี แต่ตนเห็นถึงพลังสตรีไทยมานานหลายปีแล้ว เชื่อมั่นว่าเราทำได้เร็วกว่านั้นถึง 30 เท่า และเชื่อมั่นพลังสตรีไทยในการเป็นผู้นำ และทำประโยชน์ให้กับสังคมในทุกมิติ ซึ่งสตรีที่ได้รับการยกยกย่องเชิดชูเกียรติครั้งนี้คือสตรีที่ทำงานด้วยหัวใจ ต้องการเห็นสังคมและโลกดีขึ้น ทั้งนี้สตรีจะมีหุ้นส่วนในสังคมมากขึ้น จึงอยากเรียกร้องให้ทุกคนเปิดใจกว้างให้กับสตรีได้มีโอกาสพัฒนาประเทศ ถ้าเราได้ปลดปล่อยและเปิดโอกาสให้กับสุภาพสตรีซึ่งทุกคนมีศักยภาพเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ ได้มีโอกาสทำงานให้กับประเทศไทย เชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้าทั้งเศรษฐกิจ ธุรกิจ และสังคมอีกมากมาย

นายจุติกล่าวด้วยว่า พม.ได้กำหนดนโยบายการเสริมพลังผู้หญิงและเด็กหญิงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรีแห่งชาติ (พ.ศ.2566-2570) เร่งลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลสำหรับผู้หญิงและเด็กหญิง โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ผ่านโครงการมากมาย เช่น การให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ร่วมมือกับสมาคมนักธุรกิจสตรี เพิ่มพูนความรู้ทางธุรกิจและทักษะด้านดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการหญิงในวิสาหกิจ SME มีหลักสูตรฝึกอาชีพออนไลน์สำหรับผู้หญิงทั่วประเทศ เพื่อยกระดับแรงงานสตรี ทั้งยังร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดการปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่กระทำความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในโลกไซเบอร์.

คุณกำลังดู: ชู “พลังสตรีไทย” พัฒนาสังคมทุกมิติ

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด