"ฌาร์ม โอสถานนท์" เปิดใจเรื่องความรัก ลั่นเข็ดกับการแต่งงาน

"ฌาร์ม โอสถานนท์" เปิดใจเรื่องความรัก ลั่นเข็ดกับการแต่งงาน

การประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ วันนี้ จะพิจารณาทบทวนรายมาตรา ให้ครบ 315 มาตรา ภายในวันนี้ โดยล่าสุดสามารถพิจารณาไปแล้ว 292 มาตรา หารือแนวทางชี้แจง ร่าง รธน.ต่อ สปช.

สำหรับความคืบหน้าในการพิจารณาทบทวนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ขณะนี้ มีการทบทวนไปแล้วทั้งสิ้น 292 มาตรา โดยนายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คาดว่า การทบทวนจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ เพื่อให้ครบ 315 มาตรา โดยระยะเวลาที่เหลือ ก่อนส่ง สปช. ในวันที่ 17 เมษายนนั้น กรรมาธิการยกร่างฯ จะพิจารณาเป็นการภายใน ถึงกระบวนการ กำหนดตัวบุคคลเพื่อชี้แจงและตอบคำถาม ต่อสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  หรือ สปช. ที่จะมีการพิจารณา ระหว่างวันที่ 20-26 เมษายนนี้

ขณะเดียวกัน จะลงพื้นที่ใน4ภาค ชี้แจงและทำความเข้าใจต่อประชาชนด้วย เพื่อนำความเห็นที่ได้มาพิจารณาทบทวนอีกครั้งในบางประเด็น

ด้าน นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึง วันที่ 2 เมษายน ที่ประชุมจะเป็นการประชุมลับเพื่อพิจารณากระบวนการภายในเตรียมความพร้อมเสนอร่างแรกต่อ สปช. รวมถึงจะลงมติในเรื่องค้างโดยเฉพาะสัดส่วนสตรีในทางการเมือง ในวันที่ 31 มีนาคม นี้ด้วย


กมธ.ยกร่าง หารือแนวทางชี้แจง ร่าง รธน.ต่อ สปช.

บรรยากาศการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ มีการหารือถึงแนวทางการชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกต่อที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันที่ 20-26 เมษายน ซึ่งเวลารวมทั้งสิ้น 79 ชั่วโมง โดยได้มีการเสนอกรอบเวลาให้กรรมาธิการยกร่างฯ ชี้แจงและตอบข้อสงสัย รวม 15 ชั่วโมง ขณะที่ สปช. มีเวลาในการอภิปรายรวม 64 ช.ม. โดยแบ่งเป็นส่วนของคณะกรรมาธิการปฏิรูป 18 คณะ คณะละ 2 ชั่วโมง  ส่วนสมาชิก สปช. จะสามารถอภิปรายได้คนละ 10 นาที โดยสมาชิก 1 คน สามารถอภิปรายได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น พร้อมทั้งขอให้เน้นย้ำสมาชิก สปช. ให้อภิปรายร่างรัฐธรรมนูญในรูปแบบของการให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับประชาชนมากกว่าการอภิปรายตำหนิกรรมาธิการยกร่างฯ

ทั้งนี้ กรรมาธิการยกร่างฯ ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับรูปแบบดังกล่าว และเตรียมจะนำเสนอต่อที่ประชุมวิป สปช. ในวันที่ 26 มี.ค. ต่อไป

 


คุณกำลังดู: "ฌาร์ม โอสถานนท์" เปิดใจเรื่องความรัก ลั่นเข็ดกับการแต่งงาน

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด