เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 เช้านี้ ทั่วไทยเกินค่ามาตรฐาน 19 จังหวัด

เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 เช้านี้  ทั่วไทยเกินค่ามาตรฐาน 19 จังหวัด

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานผลตรวจค่าฝุ่น PM 2.5 ช่วงเช้า พบว่า ภาคเหนือส่วนใหญ่เกินค่ามาตรฐานเป็น ขณะที่ภาคอื่นมีแนวโน้มดีขึ้น แนะประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนออกจากบ้าน

วันที่ 1 เมษายน 2566 ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ณ 07:00 น ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพฯ จ.เชียงราย, จ.เชียงใหม่ จ.น่าน, จ.แม่ฮ่องสอน, จ.พะเยา, จ.ลำพูน, จ.ลำปาง, จ.แพร่, จ.อุตรดิตถ์, จ.สุโขทัย, จ.ตาก, จ.พิษณุโลก, จ.กำแพงเพชร, จ.พิจิตร, จ.หนองคาย, จ.เลย, จ.อุดรธานี และ จ.นครพนม

โดยสรุปเป็นข้อมูลแบ่งตามภาคได้ดังนี้

  • ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 44-343 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 4 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 25-72 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 21-40 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 14-28 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 15-22 มคก./ลบ.ม.
  • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 15-56 มคก./ลบ.ม.

คำแนะนำทางสุขภาพ

  • ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
  • ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์
  • สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK.

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊กศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

คุณกำลังดู: เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 เช้านี้ ทั่วไทยเกินค่ามาตรฐาน 19 จังหวัด

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด