เช็กเงินสมทบประกันสังคม เดือนกุมภาพันธ์ 2566 "ม.33-ม.39-ม.40" จ่ายเท่าไหร่

ประกันสังคมเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 จะต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมกี่บาท เช็กเลย

เช็กเงินสมทบประกันสังคม เดือนกุมภาพันธ์ 2566 "ม.33-ม.39-ม.40" จ่ายเท่าไหร่

อัปเดต ประกันสังคม เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมกี่บาท

เช็กเงินสมทบประกันสังคม 2566 ผู้ประกันตนมาตรา 33 ผู้ประกันตนมาตรา 39 และผู้ประกันตนมาตรา 40 ต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เท่าไหร่ แต่ละมาตราต้องจ่ายกี่บาท

ประกันสังคมเดือนมกราคม 2566 จ่ายเท่าไหร่ ?

ผู้ประกันตนมาตรา 33

  • นายจ้างและลูกจ้าง จ่ายฝ่ายละ 5% หากใครมีเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ต้องจ่ายเงินสมทบ 750 บาทต่อเดือน

เมื่อรวมเงินสมทบประกันสังคมที่จ่ายทั้งหมดตลอด 12 เดือนในปี 2565 ในกรณีผู้ที่มีเงินเดือนมากกว่า 15,000 บาท เท่ากับว่าปี 2565 ได้จ่ายเงินสมทบรวมทั้งหมด 6,300 บาท (จากเดิม 9,000 บาท) เพราะมีการปรับลดอัตราเงินสมทบมาตรา 33 ในเดือน พ.ค. - ก.ค. และเดือน ต.ค. - ธ.ค. 65

ผู้ประกันตนมาตรา 39

  • ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 39 เป็นจำนวน 432 บาท

เมื่อรวมจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนมาตรา 39 นำส่งประกันสังคมตลอดปี 2565 จะเป็นวงเงินทั้งสิ้น 3,585 บาท เพราะมีการปรับลดอัตราเงินสมทบในเดือน พ.ค. - ก.ค. และเดือน ต.ค. - ธ.ค. 65 เช่นเดียวกับผู้ประกันตนมาตรา 33

ผู้ประกันตนมาตรา 40

  • ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ในอัตรา 70 บาทต่อเดือน
  • ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และกรณีชราภาพ ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน
  • ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร ในอัตรา 300 บาทต่อเดือน

คุณกำลังดู: เช็กเงินสมทบประกันสังคม เดือนกุมภาพันธ์ 2566 "ม.33-ม.39-ม.40" จ่ายเท่าไหร่

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด