เช็กเงื่อนไขเงินฝาก "ออมสิน" ดอกเบี้ยสูงสุด 4.5% ต่อปี แถมปลอดภาษี

ออมสินเปิดออมเงินกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน รับดอกเบี้ยสูงสุด 4.5% ต่อปี ปลอดภาษี เช็กเงื่อนไข และรายละเอียดได้ที่นี่

เช็กเงื่อนไขเงินฝาก "ออมสิน" ดอกเบี้ยสูงสุด 4.5% ต่อปี แถมปลอดภาษี

เงินฝากออมสินเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน รับดอกเบี้ยสูงสุด 4.5% ต่อปี ปลอดภาษี เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่

ธนาคารออมสิน เปิดผลิตภัณฑ์เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน เพื่อเก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัว ในการใช้เงิน มีเงินเก็บอุ่นใจ และพร้อมใช้ในยามที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อ บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี

จุดเด่น

 • เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป
 • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝาก
 • ถอนเงินเท่าใดก็ได้

รายละเอียดเงินฝาก

เงื่อนไขการฝาก

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย
 • เมื่อฝากครบ 13 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

การคิดดอกเบี้ย-ผลตอบแทน

 • เดือนที่ 1-6 ร้อยละ 0.75 ต่อปี
 • เดือนที่ 7-12 ร้อยละ 1.00 ต่อปี
 • เดือนที่ 13 ร้อยละ 4.50 ต่อปี
  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 1.15 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 1.35 ต่อปี)

ระยะเวลารับฝาก

 • ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เงื่อนไขการถอน

 • ถอนเงินเท่าใดก็ได้
 • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝากนับตั้งแต่วันที่ฝาก จะได้รับดอกเบี้ยได้ตามระยะเวลาที่ฝากจริง

ภาษี ณ ที่จ่าย

 • บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี
 • นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร

การลงรับดอกเบี้ย

 • จะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

คุณสมบัติและเอกสารการสมัคร

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
 • นิติบุคคลทุกประเภท

เอกสารการเปิดบัญชี

 • บัตรประชาชน

gsb

คุณกำลังดู: เช็กเงื่อนไขเงินฝาก "ออมสิน" ดอกเบี้ยสูงสุด 4.5% ต่อปี แถมปลอดภาษี

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด