เช็กเงื่อนไข เงินฝากออมสินเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน ดอกเบี้ย 1% ต่อปี ปลอดภาษี

เงินฝากออมสินเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน ดอกเบี้ย 1% ต่อปี ปลอดภาษี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากได้ถึง 30 เม.ย. นี้ เช็กเงื่อนไขด่วน

เช็กเงื่อนไข เงินฝากออมสินเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน ดอกเบี้ย 1% ต่อปี ปลอดภาษี

เงินฝากออมสินเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน ดอกเบี้ยสูง 1% ต่อปี ปลอดภาษี ฝากได้ถึง 30 เม.ย. 66 เช็กเงื่อนไขด่วน

ธนาคารออมสิน เสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน เพื่อเก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัว ในการใช้เงิน มีเงินเก็บอุ่นใจ และพร้อมใช้ในยามที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อ บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี โดยมีจุดเด่นดังนี้

 • เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป
 • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • คำนวณดอกเบี้ยรายวันจากยอดเงินฝาก
 • ถอนเงินเท่าใดก็ได้

ส่วนรายละเอียดเงินฝากมีดังนี้

เงื่อนไขการฝาก

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • เมื่อฝากครบ 9 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
 • สามารถใช้สมุดฝากเงินประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน เล่มเดิมมาฝากเพิ่มได้

การคิดดอกเบี้ย / ผลตอบแทน

 • ร้อยละ 1.00 ต่อปี

ระยะเวลารับฝาก

 • ตั้งแต่วันที่ 12–30 เม.ย. 66

เงื่อนไขการถอน

 • ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้
 • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ 9 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ วันที่ถอน

ภาษี ณ ที่จ่าย

 • บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี
 • นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร

การลงรับดอกเบี้ย

 • จะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

คุณสมบัติและเอกสารการสมัคร

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
 • นิติบุคคลทุกประเภท

เอกสารการเปิดบัญชี

 • บัตรประชาชน

คุณกำลังดู: เช็กเงื่อนไข เงินฝากออมสินเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน ดอกเบี้ย 1% ต่อปี ปลอดภาษี

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด