ชวน ประกวดภาพถ่าย "ปทุมธานี เมืองแห่งสายน้ำและวัฒนธรรม ปี 2566"

ม.กรุงเทพฯ ร่วมสมาคมถ่ายภาพฯ สํานักงานวัฒนธรรม-การท่องเที่ยวและกีฬาปทุมธานี ชวนนิสิต นักศึกษา-บุคคลทั่วไป ร่วมประกวดภาพถ่าย ปทุมธานี เมืองแห่งสายน้ำและวัฒนธรรม ปี 66 ตั้งแต่ วันนี้-18 เม.ย.

ชวน ประกวดภาพถ่าย "ปทุมธานี เมืองแห่งสายน้ำและวัฒนธรรม ปี 2566"

ม.กรุงเทพฯ ร่วมสมาคมถ่ายภาพฯ สํานักงานวัฒนธรรม-การท่องเที่ยวและกีฬาปทุมธานีชวนนิสิต นักศึกษา-บุคคลทั่วไป ร่วมประกวดภาพถ่าย ปทุมธานี เมืองแห่งสายน้ำและวัฒนธรรมปี 66 ตั้งแต่ วันนี้-18 เม.ย.

วันที่ 18 มี.ค. ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์ รองอธิการบดีสายกิจการนักศึกษา และ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ระบุว่า สายกิจการนักศึกษา และคณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชา Digital Photography มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปร่วมประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "ปทุมธานี เมืองแห่งสายน้ำและวัฒนธรรม ประจำปี 2566" เพื่อสะท้อนถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความผูกพันกับสายน้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ชิงเงินรางวัลรวม 46,000 บาท

ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดตั้งแต่วันนี้ – 18 เมษายน 2566 (ปิดระบบเวลา 16.00 น.)

ประกาศผล 25 เมษายน 2566
- ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้จัดแสดงผลงานและรับมอบรางวัล วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ หอวัฒนธรรมนิทัศน์จังหวัดปทุมธานี

สามารถติดตามรายละเอียดการส่งผลงานได้ที่ Facebook: ปทุมธานี เมืองแห่งสายน้ำและวัฒนธรรม

คุณกำลังดู: ชวน ประกวดภาพถ่าย "ปทุมธานี เมืองแห่งสายน้ำและวัฒนธรรม ปี 2566"

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด