ชวน อปท. ส่งผลงานประกวดชิงรางวัลนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล”

ชวน อปท. ส่งผลงานประกวดชิงรางวัลนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล”

รมต.อนุชา ชวน อปท. ทั่วประเทศ ร่วมโชว์ผลงาน ชิงรางวัลนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” กระตุ้นการปรับตัวเป็น “สมาร์ทท้องถิ่น” บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ โปร่งใส ตรวจสอบได้

วันที่ 3 กันยายน 2565 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ได้เป็นประธานเปิดโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2565 ภายใต้ “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล” ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เพื่อค้นหาและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นให้มีความทันสมัย บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการของประชาชนทุกพื้นที่ สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้เป็นปีที่ 2 ซึ่งปีที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประกวดกว่า 100 แห่ง แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการพัฒนาและปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล ทั้งนี้ จะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียง 20 แห่งเท่านั้นที่จะได้รับรางวัล “ท้องถิ่นดิจิทัล” และได้รับคัดเลือกเพื่อไปสู่ “รางวัลรัฐบาลดิจิทัล” (DG Awards) ในหมวดรางวัลท้องถิ่นดิจิทัลต่อไป

จึงขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน-5 ตุลาคม 2565 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ dgti.dga.or.th/dgti-local หรือสอบถาม โทร. 026126060

คุณกำลังดู: ชวน อปท. ส่งผลงานประกวดชิงรางวัลนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล”

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด