“จุรินทร์” ดัน “ดร.เอ้” เข้าบัญชีรายชื่อ ปชป. พร้อมเปิดตัวทีมการศึกษาทันสมัย

“จุรินทร์” ดัน “ดร.เอ้” เข้าบัญชีรายชื่อ ปชป. พร้อมเปิดตัวทีมการศึกษาทันสมัย

พรรคประชาธิปัตย์ เปิดตัว “เอ้ สุชัชวีร์” เข้าสู่การเมืองระดับชาติ ประเดิมเข้าบัญชีรายชื่อ ปชป. พร้อมเปิดตัวทีมการศึกษาทันสมัย และมอบให้ช่วยหาเสียงกับทีมกทม. ในการเลือกตั้งครั้งหน้า

วันที่ 3 ก.ย. 2565 ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค ร่วมกันเปิดตัว นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (ดร.เอ้) อดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อเข้าสู่การเมืองระดับชาติ และเปิดตัวเป็นหัวหน้าทีมการศึกษาทันสมัย

โดยนายจุรินทร์กล่าวว่า วันนี้เป็นวันสำคัญของพรรคที่ได้มีโอกาสต้อนรับ นายสุชัชวีร์ เข้าสู่การเมืองระดับชาติ โดย นายสุชัชวีร์ ได้แสดงความจำนงลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ประชาธิปัตย์ ซึ่งพรรคยินดีสนับสนุน และจะพิจารณาตามกระบวนการของพรรค และกฎหมายพรรคการเมือง รวมถึงกฎหมายเลือกตั้งต่อไป

นอกจากนี้ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ยังกล่าวอีกว่า พรรคจะได้มอบหมายภารกิจให้ นายสุชัชวีร์ อย่างน้อย 2 ประการ

1. มอบหมายให้เป็นตัวจักรสำคัญคนหนึ่งในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไปที่จะมาถึงในครั้งหน้า โดยเฉพาะรับผิดชอบร่วมกับทีมกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นด้านหลัก
2. มอบหมายให้ นายสุชัชวีร์ ทำหน้าที่เป็น หัวหน้าทีมการศึกษาทันสมัย ของพรรคที่จะทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่ของพรรค เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ขับเคลื่อนการทำกิจกรรมในเรื่องการศึกษาทันสมัยต่อไป และเพื่อที่จะได้เข้ามาร่วมกับพรรคในการสร้างคนเก่ง คนดี และคนรุ่นใหม่ที่สนองต่อความต้องการของโลกยุคใหม่ ให้กับประเทศต่อไป

สำหรับทีมการศึกษาทันสมัย ประกอบด้วยคนรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ อย่างน้อยในเบื้องต้น 6 คน ประกอบด้วย

- ดร.ธัญนนท์ รัตนเอื้อกังวาล นักวิชาการอิสระด้านการศึกษา อดีตผู้บริหารศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมการผลิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ซีนัท มะหะหมัด เป็นเจ้าของเพจสอนภาษาอังกฤษ The Londoners และวิทยากรด้านการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนของคนรุ่นใหม่
- ธิวาภรณ์ พัฒนะรวีโรจน์ ผู้บริหารโครงการ Gump’s Ari community Space และเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจการทำธุรกิจ
- ชยพงศ์ สายฟ้า ผู้บริหารโรงเรียนเกษมพิทยา ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
- ณฐภาส์ รัชตะกุลธำรง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว
- พลีธรรม ตริยะเกษม บุตรของ นายพีรพล ตริยะเกษม Activist สมัย 14 ตุลา 16 กก.ผจก. บริษัทดินสอ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน e-Learning และ Civic Education (การสอนด้านความเป็นพลเมือง)

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่า ทั้ง 6 คน ถือว่าเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพและเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะมาทำงานร่วมกับ นายสุชัชวีร์ ในการขับเคลื่อนการศึกษาทันสมัยในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อร่วมกันสร้างคนเก่ง คนดี และคนรุ่นใหม่ที่สนองตอบความต้องการของโลกยุคใหม่ให้กับประเทศต่อไป

สำหรับทีมการศึกษาทันสมัยของพรรคประชาธิปัตย์ จะประกอบด้วย นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ, คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช, นายประกอบ รัตนพันธ์, ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน และยังมีปลัดกระทรวงอีกหลายคน

นายสุชัชวีร์ ได้กล่าวขอบคุณนายจุรินทร์ และนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค ที่ให้โอกาสทำงาน ทั้งเรื่องกรุงเทพมหานครและเรื่องการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าใครจะมาทำการศึกษาได้ เพราะการศึกษานั้นมีความซับซ้อนตั้งแต่รากของปัญหาตั้งแต่อดีตปัจจุบันไปจนถึงอนาคต

โดยวิธีคิดที่ทันสมัยนั้น ประกอบด้วย 1.การจะออกนโยบายใดๆ สิ่งสำคัญก็คือประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วม ทั้งเด็ก นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งประชาชนผู้เสียภาษีด้วย 2.การกระทำที่ทันสมัย ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้ให้ความสนใจมากในเรื่องการกระจายอำนาจทางการศึกษา ไม่กระจุกความเจริญ กระจายโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในเรื่องการศึกษาแก่คนรุ่นใหม่ ตั้งแต่เกิดอยู่ในวงการศึกษา หลังจากที่จบการศึกษา ทำงานแล้ว ไปจนถึงตลอดชีพ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการประกาศจุดเริ่มต้นซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเพราะผู้ที่มาร่วมเปิดตัวในวันนี้ก็เป็นคนที่มีความเข้าใจทางด้านการศึกษาอย่างลึกซึ้ง.

คุณกำลังดู: “จุรินทร์” ดัน “ดร.เอ้” เข้าบัญชีรายชื่อ ปชป. พร้อมเปิดตัวทีมการศึกษาทันสมัย

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด