เดินแฟชั่นโชว์ "ห่มภูษาศิลป์ เยือนถิ่นไดโนเสาร์" โชว์ไหมกาฬสินธุ์ อ.สหัสขันธ์

เริ่มแล้วกิจกรรมพาแลงและเดินแบบแฟชั่นการกุศล “ห่มภูษาศิลป์ เยือนถิ่นไดโนเสาร์” โชว์การออกแบบต่อยอดผ้าไหมแพรวา 1 ในสุดยอดผ้าไหมของไทยที่มีเอกลักษณ์ ที่วัดพุทธาวาส อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

เดินแฟชั่นโชว์ "ห่มภูษาศิลป์ เยือนถิ่นไดโนเสาร์" โชว์ไหมกาฬสินธุ์ อ.สหัสขันธ์

อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมพาแลงและเดินแบบแฟชั่นการกุศล “ห่มภูษาศิลป์ เยือนถิ่นไดโนเสาร์” โชว์ความงามของผ้าไหม ผ้าพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์ของอำเภอสหัสขันธ์ พร้อมจำหน่ายสินค้า OTOP เพื่อรองรับนักวิ่งที่จะมาร่วมแข่งขันวิ่งพิชิตภูสิงห์

เมื่อคืนวันที่ 11 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา ที่บริเวณลานด้านหน้าบันไดสวรรค์ วัดพุทธาวาสภูสิงห์ ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมพาแลง และเดินแบบแฟชั่นการกุศล "ห่มภูษาศิลป์ เยือนถิ่นไดโนเสาร์" ซึ่งอำเภอสหัสขันธ์ จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ต่อยอดการออกแบบผ้าไทยให้มีความหลากหลาย และเสริมสร้างกระแสความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไทย

สำหรับการเดินแบบแฟชั่นการกุศล นำโดยนายแบบกิตติมศักดิ์ นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ คำม่วง และกุฉินารายณ์ ร่วมเดินแบบ รวมทั้งสิ้น 56 คน การเดินแบบผ้าไทยในครั้งนี้ จะเน้นชุดเสื้อผ้าที่มีการออกแบบและตัดเย็บให้หลากหลายรูปแบบ สามารถสวมใส่ได้หลายโอกาส โดยมีการแสดงดนตรีจากวงดนตรีจากชุมชนอำเภอสหัสขันธ์ และครูจิ๋ม ศิริวรรณ จันทร์สว่าง นักร้องมีชื่อเสียง

นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมพาแลง และเดินแบบแฟชั่นการกุศล "ห่มภูษาศิลป์ เยือนถิ่นไดโนเสาร์" มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ตามแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา "ผ้าไทยใส่ให้สนุก เพื่ออนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ต่อยอดการออกแบบผ้าไทยให้มี ความหลากหลาย และเสริมสร้างกระแสความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไทย เพื่อจัดหารายได้ใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า และกิจกรรมสาธารณกุศลของ อำเภอสหัสขันธ์

นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวอีกว่ากิจกรรมครั้งนี้สอดคล้องกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรม "วิ่งใจเกินร้อยพิชิตภูสิงห์" เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์มากขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่และพัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยอาศัยกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา บูรณาการร่วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น โดยกำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 ณ วัดพุทธาวาส (พุทธสถานภูสิงห์) อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

ด้าน นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ มีชื่อเสียงเรื่องภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทอผ้ามาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าไหมแพรวา ซึ่งได้รับการยกย่อง "ราชินีแห่งไหม" และยังมีผ้าทอประเภทอื่น อีกหลายรูปแบบ ที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละอำเภอ ซึ่งสร้างชื่อเสียง สร้างงาน และสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปัจจุบันนี้ ผ้าไทยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะเป็นผ้าที่สวมใส่สบาย การเดินแบบแฟชั่นการกุศล "ห่มภูษาศิลป์ เยือนถิ่นไดโนเสาร์" ไม่เพียงแต่เป็นการรักษา สืบสาน ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทอผ้า.

คุณกำลังดู: เดินแฟชั่นโชว์ "ห่มภูษาศิลป์ เยือนถิ่นไดโนเสาร์" โชว์ไหมกาฬสินธุ์ อ.สหัสขันธ์

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด