เดินหน้าคืนครูให้นักเรียน จ้างคนทำงานธุรการ ลดงานเอกสารเพิ่มเวลาสอน

เดินหน้าคืนครูให้นักเรียน จ้างคนทำงานธุรการ ลดงานเอกสารเพิ่มเวลาสอน

วันที่ 16 มี.ค. ที่ศาลาว่าการ กทม. นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (สนศ.) กทม. เปิดเผยว่า ปัจจุบันครูต้องใช้เวลาไม่น้อยไปกับการทำงานเอกสารและรายงานไปยังหลายหน่วยงาน บางครั้งใช้ข้อมูลชุดเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน มีภาระงานอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น ดูแลงานธุรการและสถานที่ เข้าร่วมกิจกรรมของทางเขต เป็นต้น ภาระเหล่านี้ทำให้คุณครูจำเป็นต้องแบ่งเวลาในการเตรียมการสอนหรือการดูแลนักเรียนไปทำสิ่งอื่นๆ ดังนั้น สนศ. จึงดำเนินการตามนโยบายคืนครูให้นักเรียน 4 เรื่อง ได้แก่ 1.จ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งธุรการเพื่อทดแทนตำแหน่งธุรการเดิมที่ถูกเปลี่ยนเป็นตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โดยเบื้องต้นกำหนดตามกรอบของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จำนวน 371 คน

2.ลดภาระงานเอกสารของครู สนศ.ทำการศึกษาเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าอาหารของโรงเรียนพบว่ามีการแนบเอกสารส่วนเกินที่ไม่จำเป็น สามารถลดรายการและปริมาณเอกสารได้ ซึ่งจะได้มีการกำหนดเป็นแนวทางให้ชัดเจนต่อไป 3.การสำรวจความต้องการ และการจัดหาบ้านพักครู และ 4.การปรับหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะครู ขณะนี้อยู่ระหว่างที่คณะกรรมการฯที่ผู้ว่าฯ กทม.ตั้งขึ้นมาศึกษาวิเคราะห์หลักเกณฑ์ และแนวทางอื่นๆ เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมสะท้อนผลงานของครูอย่างแท้จริง.

คุณกำลังดู: เดินหน้าคืนครูให้นักเรียน จ้างคนทำงานธุรการ ลดงานเอกสารเพิ่มเวลาสอน

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด